Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov

Šola

Ključne informacije na kratko. Digitalna doba je pomembno vplivala na učne procese v šolah. Posledično prihaja do vse več digitalnih odpadkov, ki onesnažujejo okolje in bremenijo sisteme, zato postaja potreba po čistem in urejenem digitalnem okolju nujna.

Z enostavnimi ukrepi lahko optimiziramo digitalne vire, vzpostavimo trajnostne digitalne navade in ustvarjamo učno okolje, ki spodbuja trajnost, učinkovitost in zavedanje o odgovorni rabi tehnologije, kar pripomore k nemoteni izvedbi izobraževalnih dejavnosti.

Zakaj bi se udeležili dneva digitalnega čiščenja?

Ker je to enostaven ukrep, s katerim lahko okrepite svoja trajnostna prizadevanja, zmanjšate emisije CO2, ozaveščate zaposlene, učitelje, učence in njihove starše ter zmanjšate stroške shranjevanja in podaljšate življenjsko dobo elektronske opreme. Več o vplivu digitalnih aktivnosti.

Kako točno sodelujemo?

  • Ko se v šoli odločite za sodelovanje, določite koordinatorja, ki bo organiziral podrobnosti akcije in bo tudi kontaktna oseba za nas. Koordinator naj preveri interes za sodelovanje pri akciji in prijavi udeležbo vaše šole.

Odločite se za obseg sodelovanja: navodila za koordinatorje

  • Vključitev vsebin v učni program: V sklopu akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov smo pripravili brezplačna gradiva za potek učne ure o smetenju okolja z našimi napravami, PPT za izvajanje učne ure in in delovni list. Večina otrok se je z različnimi akcijami zbiranja različnih odpadkov, tako ali drugače že seznanila z vplivom, ki ga imamo ljudje z našimi smetmi. Pa najsi bo to z zbiranjem odpadnega papirja in plastičnih zamaškov ali pobiranja odpadkov iz narave. Kako pa naj naši najmlajši počistijo odpadke, ki jih ne vidijo? Takšne, ki se jih morda sploh ne zavedajo, ker jih ne morejo prijeti v roke? Naučimo jih, kaj so takšni odpadki, kje jih najdemo in kako vplivajo na okolje. Pomagamo jim, da se odvečne datoteke, ki so kot prazna vrečka bombonov, pobrišejo. Pogovarjamo se o tem, kako pomembno je, da v skrbi za okolje razmišljamo o odpadkih vseh vrst in oblik. Spodbudimo jih, da naučeno nesejo tudi domov in pomagajo očistiti tudi domače naprave in naprave staršev. Na koncu pa pogledamo še, kaj lahko stroi vsak zase, da se digitalni odpadki v prihodnosti ne bodo več nabirali.

  • Samostojno čiščenje zaposlenih: Boste zaposlene in učitelje pozvali k samostojnemu čiščenju njihovih naprav? Pošljite jim navodila za čiščenje, prenesite tabelo za zbiranje podatkov za vašo organizacijo in vsakega sodelujočega pozovite k vpisu svojih rezultatov. Zbrane rezultate za vašo šolo oddajte v obrazec na spletni strani najkasneje do 16. marca do 16. ure, da izveste, koliko ste z izbrisanimi datotekami privarčevali CO2 ter kaj številke pomenijo v malo bolj oprijemljivih primerjavah (npr. koliko kilometrov z avtom bi lahko prepotovali za takšen okoljski odtis).

  • Vključitev IT oddelka: Bi šli pri čiščenju korak dlje in se lotili tudi strežnikov šole, sistemskih datotek in kanalov komuniciranja šole? Vključite vse zaposlene, ki jih tovrstno čiščenje vključuje, predvsem predstavnika IT, komunikatorja ter vodstvo šole. Če se boste odločili za poglobljeno čiščenje, ne pozabite podatkov o količini zbrisanih datotek prišteti zbranim rezultatom čiščenja zaposlenih, ki nam jih boste sporočili.

  • Eksterno ozaveščanje: Želite čiščenje nadgraditi z ozaveščevalnimi aktivnostmi za vaše zaposlene, učitelje, starše učencev? Pripravili smo predlog komunikacije za vaše digitalne kanale komuniciranja.